Sektor za edukaciju

O nama

Potrebe za stalnim obrazovanjem menadžera i stručnim usavršavanjem operativnih djelatnika, postaju sve intenzivnije, a naročito u tehnološki razvijenijim i izvozno orijentiranim preduzećima. Tržišni izazovi, s jedne, i konkurencija, s druge strane, zahtijevaju od menadžmenta i svih ostalih djelatnika nove ideje i nova znanja, a koje je u pravilu moguće steći samo kroz sistematski organizirano, dakle, permanentno obrazovanje i usavršavanje.

Iz tih je razloga organiziran Sektor za edukaciju, čija je misija u potpunosti određena temeljnim zadacima i savremenoj edukativno-programskoj orijentaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Naime, životna potreba za usvajanje novih ideja, znanja i vještina, postaje svakim danom sve veća, tako da ne postoji više dilema „obrazovati se ili ne“, nego se postavlja pitanje „u čemu, kako i gdje se obrazovati i usavršavati?“

To je izvorna pedagoška i fah-zadaća Sektora za edukaciju, koji ima izgrađenu fleksibilnu organizacionu i kadrovsku strukturu, koja se efikasno i kvalitetno adaptira dinamici i promjenama u oblasti tehnike, tehnologije, organizacije, marketinga i kontrole, te na tim osnovama projektira adekvatne programe stručnog osposobljavanja i dopunskog obrazovanja menadžera i operativnih djelatnika u preduzećima.

Shodno tome, Sektor za edukaciju prevashodno definira, priprema i realizira programe stručnog osposobljavanja menadžera i operativnih djelatnika, jer investiranje u znanje poslovnih ljudi za produktivan rad, i njihova motivacija za učinkovito poduzetništvo, danas, u modernom, poslovno-dinamičnom svijetu, postaju okosnica razvoja i poslovanja preduzeća.

U tom smislu, i na tragu te vrste edukativnog djelovanja, Sektor za edukaciju razvio je sljedeće oblike obrazovanja i usavršavanja: Škola ekonomske diplomatije, Škola vanjskotrgovinskog poslovanja, FIATA škola špedicije, Škola za pisanje prijedloga za EU fondove, Škola upravljanje lancima nabavke, Akademija digitalnog marketonga, IRU akademija, specijalistički seminari iz oblasti izvoza, prodaje i marketinga, te druge škole, radionice i specijalističke seminare.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Poziv za učešće na edukaciji o ISO 45001:2018- Sistem upravljanja z …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine  organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu” koji se planira održati 19.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ISO 45001:2018 pomaže organizacijama da poboljšaju sigurnost zaposlenika, smanje rizike na radnom mjestu i kreiraju bolje i sigurnije radno okruženje. Cilj i očekivani

  2020-03-03
 • Poziv na edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Adizes South East Europe (ASEE) organiziraju edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“ koja će se održati 24.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Cilj edukacije je da od vodećih eksperata čujemo o izazovima i dobrim praksama u regionu, da prodiskutujemo o njima, kao i da ih

  2020-02-17
 • Predsjednik Vuković na poslovnom forumu “Obrazovanje i preduzet …

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je na poslovnom forumu “Obrazovanje i poduzetništvo: izazovi hrvatske budućnosti” održanom u Zagrebu u organizaciji Udruženja preduzetnika Prsten. Događaj je svečano otvorio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, dok su predavanja na temu obrazovanja i preduzetništva održali prof.dr.sc. Jasminka Havranek i mr.sc. Ante Mandić.  Događaju su prisustvovali 

  2020-02-12
 • Poziv na seminar „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama“, koji se planira održati 21.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ( Branislava Đurđeva 10). Dana 12.4.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 27/17 objavljen je Zakon o bankama, koji je od izuzetnog

  2020-02-06