Members

All the companies registered within the Bosnia and Herzegovina territory performing the international trade activities (such as manufacturing companies, banks & insurance, international transport & communications, trade and other services) are the members of the Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina.

Documents

News

  • Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom u 2019. godini

    Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizirala prezentaciju vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom u 2019. godini, sa posebnim osvrtom na razmjenu naše zemlje sa najznačajnijim trgovinskim partnerima. O trendovima u vanjskotrgovinskoj razmjeni i poslovanju Bosne i Hercegovine sa svijetom govorili su predsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković i ministar vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa

    2020-02-18