Seminar „Etika i integritet u privatnom sektoru“ (Tuzla i Zenica )

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te entitetskim i kantonalnim komorama organizira seminare na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“ koji će se održati:

•Tuzla – 03.04.2019. (u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla)
•Zenica – 08.04.2019. (u prostorijama Privredne komore Ze-Do kantona)

Cilj ovog seminara je upoznati uposlenike komorskog sistema i predstavnike bh. privrede sa seljedećom tematikom: „Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na etiku i integritet u privatnom sektoru“; „Cilj, svrha i osnovne mjere izrade Plana Integriteta“; „Primjena ISO standarda 37001 anti bribery management system“; „Postupak javnih nabavki, opći i osnovni pravni principi javnih nabavki i rad ureda za rješavanje žalbi“; „Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korpucije BiH 2020-2024“.

Programom su predviđene prezentacije od strane predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, kao i predstavnika drugih nadležnih bh. institucija.

Za učešće na predavanju potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (prilog) na email adresu edukacija@komorabih.ba.

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Poziv
Program
Prijavni obrazac