Poziv za učešće na seminaru „Principi restruktuiranja SME”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa kompanijom BI Consulting d.o.o., organizira dvodnevni seminar na temu „Principi restruktuiranja SME (malih i srednjih preduzeća)”. Seminar će se održati od 11-12.06.2019. godine u prostorijama Hotela Hollywood ( Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža). Seminar je namijenjen svim osobama iz višeg i srednjeg nivoa menadžmenta.

Predavači na seminaru su g. Alden Bajgorić, g. Samir Mešić i g. Kemal Hadžić, eksperti sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom navedene oblasti.

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primjenom modela za restruktuiranje na stvarnom poslovnom slučaju iz BiH. Na seminaru će se obrađivati sljedeće teme: Koji su principi restruktuiranja SME? Kako zadržati kvalitetne zaposlenike? Kako motivisati zaposlenike i uspostaviti kulturu povjerenja? Kako povećati produktivnost i smanjiti troškove? Kako uskladiti operativne aktivnosti sa strategijom preduzeća? Kako sinhronizovati radne procese (planiranje, narudžbe, proizvodnju, isporuke itd.)? Inovativnost i fleksibilnost preduzeća? Šta je razlika između strategije poslovanja i strategije restruktuiranja?

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 280 KM (sa PDV-om). U cijenu su uključena: stručna predavanja eksperata, pisani materijali koji pokrivaju program, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, certifikat, ručak, kafa i piće za vrijeme pauze.

Popust 10% za 2 i više odnosno 15% za 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije.

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca (prilog) i dostavljanjem istog na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba. Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava. Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 07.06.2019. godine.

Sve dodatne informacije u vezi seminara možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206.

Poziv
Program
Prijava