Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Predsjednik Vuković u posjeti kompanijama Bojo metal i Zrak iz Kiselj …

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je kompanije Bojo-Metal d.o.o. i Zrak optomehanika d.d. iz Kiseljaka  i tom prilikom je razgovarano o aktuelnom stanju u kompanijama, te njihovim planovima za budućnost. Porodična kompanija Bojo-Metal osnovana je 1985. godine, a pod ovim nazivom djeluje od 2011. godine, te se isključivo bavila izradom dijelova na

  2020-01-21
 • BIGMEV u posjeti VTK/STK BiH

  Predstavnici BIGMEV-a, Republika Turska,  posjetili su danas Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine i tom prilikom su razgovarali sa potpredsjednikom Komore Ahmetom Egrlićem. Tema sastanka bila je upoznavanje sa aktivnostima koje BIGMEV planira realizovati u 2020. godini i mogućnostima međusobne saradnje. Slijedom dugogodišnje uspješne saradnje, na sastanku je zaključeno da je istu moguće unaprijediti i podići

  2020-01-14
 • VTK/STK BiH pripremila Kalendar sajmova i manifestacija u BiH za 2020.

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni i Hercegovini koji će biti održani tokom 2020 godine. Kad su s pitanju prijave za kalendar, dostavljeno je 58  prijava, od kojih

  2019-12-26
 • Otvoren poziv za učešće na natjecanju vinograda u Grčkoj

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini da je Udruženje proizvođača vina iz Sjeverne Grčke uputilo poziv zainteresiranim kompanijama iz Bosne i Hercegovine za učešće na “Thessaloniki International Wine and Spirituous Beverages of Vitivinicultural Origin Competition”, koje će se održati od 25- 27. februara 2020. godine u Solunu.

  2019-12-24