Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Održana reizborna Skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstv …

  Skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, reizborna, održana je 19.06.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. Na sastanku je usvojen Izvještaj o radu Asocijacije u 2018. godine i izabrano rukovodstvo Asocijacije. Odlukom članova Skupštine, novi predsjednik Asocijacije je Branko Marković, zamjenik direktora „Boksit “ Milići, dok su Sabina Heljić, direktorica

  2019-06-20
 • Poziv za učešće na sajmu imm cologne 2020

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira deseti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne 2019, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 13-19. januara 2020. godine. Više informacija o projektu, kriterijima i troškovima učešća za bh. firme, te poziciji bh. štanda možete naći u priloženim dokumentima: 1. Poziv

  2019-06-13
 • Poziv za Reizbornu skupštinu Asocijacije drvne industrije i šumarstv …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava članice da će se Reizborna skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstva održati u srijedu, 19.06.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) sa početkom u 11:00 sati. Dnevni red Skupštine u pozivu u prilogu. – Poziv – Zapisnik sa posljednje sjednice Skupštine Asocijacije Dolazak na Skupštinu potrebno je potvrditi

  2019-06-13
 • Otvoren 9. međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i …

  Međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije „ENERGA“ , deveti po redu, otvoren je u olimpijskom centru „Skenderija“ u Sarajevu. U prisustvu brojnih zvanica, predstavnika privrednika, diplomatskog kora i medija, sajam su otvorili i prigodno se obratili Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i

  2019-06-11