Sektor za javna dokumenta

O Sektoru

Sektor za javna dokumenta obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja poslove izdavanja javnih dokumenata: uvjerenja o porijeklu proizvoda, potvrda koje su uvjet za dobijanje odobrenja carinske uprave za unutarnju i vanjsku obradu, rješenja o robnim kontingentima, uvjerenja o krajnjem korisniku robe (End User), ATA carneti, uvjerenja slobodne prodaje, potvrde da se roba ne proizvodi u BiH, potvrde o bh porijeklu za javne nabavke.
 • Obavlja poslove izdavanje ostalih dokumenata: potvrde o višoj sili, saglasnosti na poslovne ugovore članova sa vanjskim partnerima, mišljenja o razvojnim i investicionim programima, uvjerenja o članstvu u Komori BiH, ostala dokumenta o činjenicama o kojima se u Komori BiH vode evidencije;
 • Ovjerava pozive članica Komore BiH za posjete poslovnih partnera, ili pozive od poslovnih partnera iz inostranstva za poslovna putovanja, koje su potrebne za pribavljane viza.
 • Obavlja poslove iz nadležnosti Komore u vezi sa angažiranjem radnika iz Bosne i Hercegovine na radovima u SR Njemačkoj (detašmani): vodi korespodenciju sa državnim organima Bosne i Hercegovine i SR Njemačke, vrši edukaciju korisnika detašmana, izdaje saglasnosti na ugovore o izvođenju radova, vodi zbirnu evidenciju o korištenju detašmana, izvještava o iskorištenosti korištenju detašmana.
 • Odjel ATA karneta obavlja poslove izdavanja ATA karneta, poslove razduženja Ata karneta poslove potraživanja po nerazduženim karnetima a u skladu s potpisanom konvencijom.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • U posjeti kompaniji Euro Limun doo, Doboj

  Predstavnik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Sabrina Teskeredžić, direktor Sektora za transport i komunikacije,  posjetila je firmu Euro Limun d.o.o.Doboj. Firma je nastala 2006.godine i bavi se uslugama transporta redovnog i vangabaritnog tereta, organizacije tehničke pratnje, uslugama rada pretovara autodizalicama, vijuškarima i izmještanjem industrijskih prostorija. Kompletan transport robe se obavlja modernim tegljačima, labudicama raznih kategorija

  2021-01-22
 • Predstavnici Komore posjetili kompaniju Lanaco

  Predstavnici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, dr.sc. Vjekoslav Vuković, predsjednik, Zdravko Marinković, generalni sekretar i Sabrina Teskeredžić, direktor Sektora za transport i komunikacije sa saradnicima, posjetili su danas kompaniju Lanaco doo Banja Luka, članicu IKT Asocijacije. Prije početka sastanka, predstavnici Komore obišli su kompaniju i tom prilikom se upoznali sa njenim aktivnostima i planovima za

  2021-01-21
 • Privrednici iz svijeta lakše u Srbiju uz najavu Privrednoj komori

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od strane Privredne komore Srbije da poslovni ljudi iz čitavog svijeta, koji u zemlju dolaze zbog posla, granicu Republike Srbije mogu da pređu po pojednostavljenoj proceduri, drugačijoj od pravila koja važe za ostale putnike. Na inicijativu Privredne komore Srbije, Vlada Srbije je stranim i domaćim državljanima koji iz

  2021-01-21
 • Onlajn forum podrške oporavku turizma u BiH 25. i 26. januara

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će Onlajn forum “Podrška oporavku i otpornosti turizma u Bosni i Hercegovini”, organizovan povodom pokretanja novog USAID-ovog projekta za Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini, biti održan  25. i 26. januara 2021. godine. U okviru foruma, predstavnici vodećih međunarodnih organizacija poput United National World Tourism Organization (UNWTO),

  2021-01-21