Obavještenje: Objava prijedloga međunarodnih redova vožnje za usklađivanje (maj 2016. godine)

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine http://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni prijedlozi međunarodnih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja (da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni u zatvorenoj koverti i na propisanom obrascu iz Priloga 1.).

U skladu sa odredbama člana 4. stav (3) Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (04.05.2016.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora prijevoznika OB-750-99

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

 

Svrha uplateNaknada za rješavanje prigovora na red vožnje
PrimateljVanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos=100,00 KM
Vrsta uplate˝0˝
Broj poreznog obveznikaIdentifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
OpćinaNije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj